Vigtige elementer som er nødvendige for en effektiv pressemeddelelse

Pressemeddelelser er et afgørende kommunikativt redskab. Det er et format til at udgive en nyhed eller historie der indeholder en eller anden form for nyhedsværdi. En pressemeddelelse er et format  til at sælge en nyhed til andre medier. Pressemeddelelser er derfor det format som kan anvendes for at bringe dækning og opmærksomhed til et bestemt emne. For at en pressemeddelelse bliver effektiv, er der nogle afgørende elementer som skal inkluderes. Disse er kort beskrevet nedenfor, men flere informationer om press release ved at klikke på linket. 

Afgørende elementer for pressemeddelelse:

  • Dato og placering. En pressemeddelelse skal indeholde den aktuelle dato for pressemeddelelsen for at sikre, at indholdet placeres i den rette kontekst. Derudover kan en lokation tilføjes, for at placere hvorhenne nyheden kommer fra eller hvor historien fandt sted.
  • Overskrift. For at fange opmærksomheden hos en læser, starter en pressemeddelelse med en fængende overskrift.  Funktionen er at introducere pressemeddelelsens indhold til læseren. Derfor skal overskriften kort og præcist opsummere essensen af nyheden eller historien. 
  • Introduktion. Dette afsnit kommer lige efter overskriften og skal give læseren en hurtig introduktion til nyheden eller historien. Introduktionen skal gerne dække disse hovedspørgsmål: Hvem? Hvad? Hvornår? Hvordan? Hvorfor? Disse er kritiske for at bevare målgruppens opmærksomhed og giver dem mulighed for at bestemme nyhedsværdien af ​​din pressemeddelelse. Prøv at være så klar, tydelig og kortfattet som muligt.
  • Brødteksten. I denne del skal alle detaljerne om nyheden eller historien udfoldes. Tilføj alle relevante informationer og detaljer. For at opnå større troværdighed kan der tilføjes citater og udtalelser fra relevante personer.  For at gøre teksten mere overskuelig kan det være en god idé at inddele den i afsnit, som præsenteres med underoverskrifter. Vær opmærksom på at underoverskrifter skal opsummere det følgende afsnit, så disse skal også være opsummerende og skrives korte og præcise. 
  • Kontaktoplysninger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger angående indholdet i pressemeddelelsen, er det altid en god idé at tilføje en kontaktperson. Derfor er det vigtigt at angive navn, telefonnummer, e-mail og eventuelt et link til en relevant hjemmeside. For at klargøre kontaktpersonens rolle i forhold til pressemeddelelsen kan det være brugbart at tilføje personens titel. 
  • Yderligere elementer. For at gøre en pressemeddelelse mere meddelsom og mere interessant for en modtagergruppe kan der tilføjes yderligere elementer. Én mulighed er at tilføje et relevant logo, hvis pressemeddelelsen omhandler en virksomhed eller en organisation. Dermed bliver læseren hurtigt og nemt opmærksom på hvem pressemeddelelsen drejer sig om. En anden mulighed er at tilføje links til relevante hjemmesider, hvor uddybende information kan findes. Derudover kan en fakta boks tilføjes, for hurtigt og effektivt opstille nogle brugbare fakta til læseren.